Välkommen till Bofinken i Salems samfällighetsförening

Samfälligheten består av en gemensamhetsanläggning som bl a omfattar vägar, lekplatser, belysningsstolpar, förråd och grönområden samt ledningar för vatten och avlopp - allt på vår av Stockholms Stad hyrda tomt.

Samfälligheten sköts av vår samfällighetsförening som består av 98 fastigheter.

De 98 fastigheterna finns på Bofinkstigen och Domherrestigen i Salems kommun, tio minuters gångväg till Salems centrum och Rönninge pendeltågstation och centrum.