In/Avflyttning

När ni flyttade in i vårt område fick ni en Bofinksmapp med matrikel och information. Delar av den informationen kan ni nå här

Samfällighetsföreningen handhar aktuell medlemsmatrikel. För att hålla matrikeln uppdaterad krävs medlemmarnas medverkan. Vi behöver namn på fastighetsägare samt minst ett telefonnummer. Det är bra om ni lämnar ett telefonnummer där ni kan nås även när ni inte vistas i fastigheten.
Ändring och komplettering av uppgifter kan lämnas här!

Vatten- och garage-elförbrukning faktureras registrerad fastighetsägare.
När ni sålt er fastighet och skall flytta härifrån måste ni anmäla detta till vår kassör som ser till att ni bereds tillfälle att betala resterande vattenförbrukning och garage-elförbrukning. Fördelningen av avgift mellan gammal och ny fastighetsägare skall dessa själva komma överens om. Detta kräver att gammal eller ny fastighetsägare läser av vattenmätaren under huset och garage-elmätaren i garaget och meddelar avläsningen till vår kassör på formulär som ni finner här!